fbpx

נתמכים

נתמך פלטה / פתוח

פלטה וילונות 3 סרנים 12.2 מטרים עד 13.60 מטרים : נתמך וילונות הינה עגלה -סמי טריילר המיועדת למגוון רחב...
לפרטים נוספים לחצו כאן

נתמך סקלט / שלדי

נתמך סקילט / שלדית מיועד להובלת מכולות. בהיותו מיועד להובלת מכולות בלבד, ניתן ליצרו קל משקל בעל יכולת העמסה...
לפרטים נוספים לחצו כאן

עגלות מתארכות / נתמכים

עגלת ציוד כבד מתארכות – נתמך פלטה מתארך : עגלת פלטה מתארכת מיועדת להובלת מטען חריג ממשקל קל ועד...
לפרטים נוספים לחצו כאן

נתמכי ציוד כבד

לפרטים נוספים לחצו כאן

קירור

נתמך קירור -עגלת קירור : נתמך קירור הינה עגלה -סמי טריילר המיועדת להובלת מוצרים בטמפרטורה מבוקרת. נתמכי הקירור שלנו...
לפרטים נוספים לחצו כאן

נתמך לובי חריג / קל / כבד

עגלת ציוד כבד – נתמך לובי : עגלת לובי מיועדת להובלת מטען חריג ממשקל קל ועד כבד. עגלות הלובי...
לפרטים נוספים לחצו כאן